dziczyzna grill

Dorota Szadkowska

Pasażer na gapę: Według WHO aż 85-90 proc. populacji ma w sobie przynajmniej jednego pasożyta

Pasażer na gapę: Według WHO aż 85-90 proc. populacji ma w sobie przynajmniej jednego pasożyta

Mężczyźni zakażeni glistą są często piratami drogowymi i powodują poważne wypadki. Z kolei dzieci zakażone glistą mogą mieć chorobę lokomocyjną i stale rozszerzone źrenice. Pasożyty wpływają na neuroreceptory, co zmienia sposób postrzegania świata. - Rozmowa z dr Wojciechem Ozimkiem, pediatrą, specjalistą leczenia chorób pasożytniczych i odkleszczowych

Zimy czar

Jak śpiewali Starsi Panowie: 'Zima mrozi, grozi, nie dowozi i w zaspach tkwi'. To prawda, ale chyba ma jakieś zalety?

Nie ma powrotu

Rozmowa z prof. Markiem Konarzewskim

  • Katarzyna Wasilewska

    . Carpaccio prawie przezroczyste Byłam zafascynowana Magdą. Ona bywała w najlepszych kuchniach świata. Nauczyła mnie sztuki łączenia barw. W Polsce pokutuje okropna tradycja: zielona sałata z czerwoną papryką, czyli pstrokacizna. A przecież można inaczej. Do dziczyzny, na przykład