aborcja płodu z wadami genetycznymi

red.

Kaczyński deklaruje zakaz aborcji ze względu na wady genetyczne płodu

Kaczyński deklaruje zakaz aborcji ze względu na wady genetyczne płodu

Jarosław Kaczyński jednoznacznie zapowiada, że w najbliższym czasie PiS przeprowadzi prawny "zakaz aborcji eugenicznej" - czytamy na gosc.pl

Aborcja bez Granic: Dostajemy informacje, że kobiety, u których stwierdzono wady płodu, są od wczoraj masowo wypisywane ze szpitali

Zaostrzenie przepisów aborcyjnych w Polsce nie zmniejszy liczby zabiegów. Sprawi jedynie, że kobiety będą zmuszone, ryzykując życie i zdrowie, korzystać z aborcyjnego podziemia. Lub wyjeżdżać za granicę. - Od wczoraj zarejestrowałyśmy pięć osób, u których stwierdzono wady genetyczne i rozwojowe płodu i które potrzebują pomocy przy organizacji i współfinansowaniu wyjazdu - mówi Justyna Wydrzyńska z Aborcji bez Granic.

30 lat zakazu aborcji w Polsce. Ustawę podjęto ponad głowami społeczeństwa, ignorując sondaże i podpisy za referendum

7 stycznia 1993 roku Sejm uchwalił Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Tadeusz Mazowiecki w trakcie prac konsultował się z prymasem. Ustawa została nazwana kompromisem "trudnym, nieidealnym, ale najlepszym z możliwych" i funkcjonowała pod tym mianem przezćwierć wieku